Søk

BegrensSkade

Begrensskade er et FoU-prosjekt som har til formål å begrense skader innen bygg og anlegg på grunn av grunnforhold og fundamenteringsarbeid.