Søk

Sanntidsovervåking

NGI tilbyr installasjon og drift av pålitelige sensorsystemer samt utvikling av skreddersydde løsninger for automatisk langtidsovervåkning av geotekniske, strukturelle eller miljø parametere.

Samfunnsendringer som økt urbanisering, klimaendringer og behovet for bedre sikkerhet og kvalitetskontroll gjør at behovet for overvåking og instrumentering blir stadig viktigere. Å ha god kontroll under byggefasen eller ila levetiden til en struktur, og overvåke omgivelsene er avgjørende for å unngå potensielle risikoer og skader.

NGI leverer instrumenteringstjenester med ulike typer sensorer og loggersystemer. Dette inkluderer alt fra autonome batteridrevne systemer til permanente systemer for dynamisk høyfrekvent overvåkning.

Målesystemene er typisk koblet til lokale dataloggere som overfører data trådløst (via IoT-modem, radio, 4G eller Wifi) eller via fiberkabel til vår skybaserte løsning (NGI GeoCloud[EP1] ), med presentasjon av data tilgjengelig via vår webbaserte plattform "NGI Live".

Skjematisk oversikt av NGI Live

En integrert systemløsning for overføring, prosessering, lagring og presentasjon av sanntidsdata fra ulike sensorer og kilder har vist seg å være svært effektiv. Dette gir en grundig oversikt over målte data, og tilbyr ny funksjonalitet og smartere bruk av data i prosjekter eller aktiviteter hvor sanntidsdata kan bidra til bedre kontroll og redusert risiko.

NGI leverer i dag sanntids instrumentering innenfor ulike landbaserte markeder:

  • Bygg, anlegg og samferdselsovervåkning (BAS)
  • Miljøovervåkning
  • Skred og naturfarer
  • Strukturhelse-overvåkning av bygninger, dammer, broer, industri etc.

NGI ønsker vi å bidra til å utfordre grensene for standard praksis i markedet, både ved å ta i bruk ny teknologi og kjent teknologi på nye måter. Vi bidrar også aktivt med å levere og utvikle målesystemer for forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter. Dette gjør at vi må tenke nytt og opparbeide ny kunnskap og erfaring som over tid vil komme samfunnet til gode.

Portrettbilde avMorten Saue

Morten Saue

Avdelingsleder Instrumentering og sanntidsovervåking morten.saue@ngi.no
+47 930 24 077