Søk

Etiske retningslinjer

NGIs Etiske Retningslinjer reflekterer våre verdier og gir praktisk veiledning til hver enkelt av oss i etisk atferd overfor våre samarbeidspartnere og kollegaer.

Publisert 02.02.2023

Ved å følge reglene og forventningene i NGIs Etiske Retningslinjer, bidrar vi til at NGI fortsetter å være anerkjent og respektert som det unike forskningsinstituttet vi er.

Som ansatte, innleide eller på annen måte tilknyttet NGI, forplikter vi oss fullt ut til å følge de etiske retningslinjene og sikrer dermed at NGI befester sin posisjon: på sikker grunn!

Lars Andresen
Administrerende Direktør

Portrettbilde avLars Andresen

Lars Andresen

Administrerende direktør Stab lars.andresen@ngi.no
+47 922 99 863