Søk

Miljøgeoteknisk laboratorium

NGIs miljølaboratorium benyttes til pågående forsknings- og innovasjonsprosjekter. Både NGI-ansatte, studenter, stipendiater og post docs betjener laboratoriet.

Bli med inn i laben

Det er ulike prosjekter som pågår, og laboratoriet rigges slik at det tilpasses aktiviteten som skal gjøres. Dette kan omfatte utlekkingsforsøk, analyser av mikroplast, utvikling av miljøsensorer og utprøving av tiltaksmetoder. Vi samarbeider også med andre laboratorier for å få tilgang til instrumenter vi ikke har selv.

Mikroplast

Mikroplast er separert ut fra prøvene med metode utviklet av NGI. Publikasjonen er tilgjengelig hvis du vil lese alle detaljene. Med mikroskopi og FTIR (infrarød spektroskopi) analyseres det hva slags plasttyper mikroplasten består av. 

Kjemikalieansvarlig

Livet er en milliard ganger bedre når man har full kontroll på kjemikaliene med Ecoonline

Morgendagens løsninger (du så dem her først!)

Det kan være tidkrevende å ta prøven for så å vente på analyseresultatet fra laboratoriet. Fortvil ikke, vi er enige med deg. IMiRO lager utstyr som måler organiske miljøgifter i lave konsentrasjoner i sanntid. Nesten like enkelt som å måle pH i felt

Coffer Smarte polymerer 

Vi har funnet at dette gir sensorer som har lave deteksjonsgrenser, er spesifikke for det stoffet som skal måles, og gir umiddelbare data. Er korrosjon av rørflater dekket under isolsjon et problem? Her lages løsningen for rask deteksjon. Nysgjerrig på den smarte polymeren som testes i klimaskapet? Patent pending – story to be continued

Utlekking fra syredannende gneis og skifer  

Naturlige materialer kan skape trøbbel de også. Svelling, dannelse av radioaktiv gass, utlekking av surt vann. Her utvikles verktøyer for å gi svar på om berget kan gi problemer, og hva som kan gjøres med det.

Utlekking av krom 6 fra betong - krom 6 sensor

Utlekking av krom 6 fra rivningsmasser av betong kan være en utfordring. Men hva må til for å kunne gjenbruke betongen? Hvor stor er miljørisikoen? Cathrine Eckbo finner svar i sin PhD. Hadde det ikke vært greit å gjøre analyser med umiddelbare svar? Her lages en slik analysator som kan monteres i vannstrømmen du må ha kontroll på.  

Portrettbilde avArne Pettersen

Arne Pettersen

Avdelingsleder Miljøkjemi Arne.Pettersen@ngi.no
+47 909 25 252