Søk

Geokjemisk laboratorium

Bli med inn på laben

Geokjemisk laboratorium benyttes til både rutineanalyser, og pågående forsknings- og innovasjonsprosjekter.  Laboratoriet rigges slik at det tilpasses aktiviteten som skal gjøres. Dette kan omfatte utlekkingsforsøk, analyser av mikroplast, utvikling av miljøsensorer og utprøving av tiltaksmetoder. Vi samarbeider også med andre laboratorier for å få tilgang til instrumenter vi ikke har selv. NGI-ansatte, studenter, stipendiater og post docs betjener laboratoriet.

XRF

Vi bruker XRF for å bestemme konsentrasjoner av grunnstoffer i en prøve av fast stoff. Vi kan karakterisere leirskifer for identifisering av syredannende bergarter og beregning av radioaktivitet. Andre ganger måler vi konsentrasjoner av tungmetaller i jord som en del av miljøanalyser.

Mikroplast

Mikroplast er separert ut fra prøvene med metode utviklet av NGI. Publikasjonen er tilgjengelig hvis du vil lese alle detaljene. Med mikroskopi og FTIR (infrarød spektroskopi) analyseres det hva slags plasttyper mikroplasten består av. 

Kjemikaliearkiv

Vi bruker EcoOnline, et elektronisk stoffkartotek, som gir oss full oversikt over laboratoriets kjemikalier og sikkerhetsdatablad. 

Morgendagens løsninger (du så dem her først!)

Det kan være tidkrevende å ta prøven for så å vente på analyseresultatet fra laboratoriet. Fortvil ikke, vi er enige med deg. IMiRO lager utstyr som måler organiske miljøgifter i lave konsentrasjoner i sanntid. Nesten like enkelt som å måle pH i felt

Utlekking fra syredannende gneis og skifer  

Naturlige materialer kan skape trøbbel de også. Svelling, dannelse av radioaktiv gass, utlekking av surt vann. Her utvikles verktøyer for å gi svar på om berget kan gi problemer, og hva som kan gjøres med det.

Utlekking av krom 6 fra betong - krom 6 sensor

Utlekking av krom 6 fra rivningsmasser av betong kan være en utfordring. Men hva må til for å kunne gjenbruke betongen? Hvor stor er miljørisikoen? Cathrine Eckbo finner svar i sin PhD. Hadde det ikke vært greit å gjøre analyser med umiddelbare svar? Her lages en slik analysator som kan monteres i vannstrømmen du må ha kontroll på.  

Portrettbilde avGeir Wold Åsli

Geir Wold Åsli

Prosjektingeniør I Geoteknisk testing geir.aasli@ngi.no
+47 926 98 432