Søk

Etiske retningslinjer for leverandører

Etiske Retningslinjer for Leverandører fastsetter våre kontraktskrav og uttrykker våre forventninger til at våre leverandører har en etisk forretningspraksis og opptrer i samsvar med lover og regler. De etiske retningslinjene er gjeldende i enhver kontrakt NGI inngår med leverandører.

Publisert 21.03.2023

De etiske retningslinjene er basert på internasjonale rammeverk og konvensjoner for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, herunder FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter, Den europeiske menneskerettskonvensjon, ILOs kjernekonvensjoner og FNs veiledende prinsipper for næringsliv.

Portrettbilde avMerete Skjelsbæk

Merete Skjelsbæk

Leder Virksomhetsstyring merete.skjelsbaek@ngi.no
+47 922 27 979