Søk

Skyplattformen GeoHub

GeoHub er NGIs skyplattform for digitalisering av geofaglige prosesser og data. Kjernen i GeoHub er en moderne dataplattform og en rekke digitale produkter som digitaliserer de ulike stegene i den geofaglige verdikjeden.

Gjennom GeoHub øker vi kvaliteten og effektiviteten i arbeidsprosessene, oppnår en høyere grad av automatisering, muliggjør helt nye typer digitale kundeleveranser og sikrer godt strukturerte data med høy kvalitet som enkelt kan gjenfinnes og gjenbrukes.

GeoHub er en moderne skyplattform bygget på cloud native og Microsoft Azure. Verktøyene som utvikles på plattformen har webbaserte brukergrensesnitt, er bygget på mikrotjenester og snakker med hverandre gjennom maskinlesbare grensesnitt (APIer).

Dataene som lagres i plattformen har veldefinerte datamodeller som muliggjør gjenfinning og gjenbruk over tid. Plattformen er utviklet basert på en rekke tekniske felleskomponenter og arkitekturvalg noe som forenkler og standardiserer hvordan de ulike løsningene på plattformen bygges.

Eksempel på løsninger

 • digital plattform for håndtering av grunnundersøkelser - les mer om Field Manager
 • IoT-plattform for overvåkning av samfunnskritisk infrastruktur, les mer om NGI Live
 • applikasjon for tolkning av Cone Penetration Test (CPT) og skjærstyrke
 • applikasjon for registrering, georeferering og lagring av metadata knyttet til prosjekter
 • kart- og søkeportal for gjenfinning og gjenbruk av data på tvers av fagområder og lokasjoner
 • løsninger for planlegging og gjennomføring av labforsøk
  - bestilling og administrasjon av labforsøk
  - gjennomføring og prosessering av labforsøk: avanserte og indeksforsøk
  - lagring og tilgjengeliggjøring av resultater og data fra labforsøk
Portrettbilde avKristin Paulsen

Kristin Paulsen

Avdelingsleder NGI Digital kristin.paulsen@ngi.no
+47 450 86 041