Søk

Geofysiske grunnundersøkelser

Geofysiske grunnundersøkelser omfatter en rekke metoder for å kartlegge grunnen uten å grave eller bore. Metodene baserer seg på bruk av fysiske signaler (akustiske/seismiske, elektromagnetiske, gravimetriske) som sendes igjennom bakken og deretter leses av med egnede sensorer.

Grunnens egenskaper vil avgjøre hvordan signalene beveger seg i bakken, om de reflekteres, dempes eller avbøyes. Når måledataene prosesseres og tolkes kan de brukes til å avlede viktige geotekniske parametere som for eksempel dybde til berg, type løsmasser eller svakhetssoner i berg.

Med geofysikk kan man dekke store områder på kort tid. Geoteknisk boring eller prøvetaking gir mer nøyaktig informasjon, men er begrenset til et punkt og er dyrt i sammenligning. Med en kombinasjon av de to kan boringene brukes til å kalibrere de geofysiske resultatene, og kartleggingen blir både presis, omfattende og effektiv.

 

Portrettbilde avDyre Oliver Dammann

Dyre Oliver Dammann

Avdelingsleder Fjernanalyse og geofysikk dyre.dammann@ngi.no
+47 930 10 310