Søk

Fakturainformasjon

Skal du sende faktura til oss? Se under hvordan du gjør det. Her finner du også organisasjonsnummeret vårt.

Publisert 06.01.2023

Vi foretrekker elektronisk faktura - EHF

Vi oppfordrer alle leverandørene våre til å sende faktura på EHF-format. Vi er registrert i ELMA-registeret. EHF sikrer en raskere og mer effektiv behandling av våre fakturaer.

Elektronisk fakturaadresse (EHF)

  • EHF for Norges Geotekniske Institutt AS: 932089114 
  • Leverandøren som sender faktura må skrive bestillers navn (NGI-ansatt) i standardfeltet "Deres ref".
  • Ved evt purring/inkasso ber vi om at leverandører henviser til originalfaktura og bestiller.
  • Hvis fakturaen ikke er merket med riktig referanse, vil vi sende fakturaen i retur med beskjed om at referanse må påføres.

OBS!! - Elektronisk fakturaadresse (EHF) for Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt er: 958254318

Faktura som e-post/PDF

Vi foretrekker EHF-faktura, men alternativt kan faktura sendes som pdf-vedlegg i e-post til faktura@ngi.no  

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer for Norges Geotekniske Institutt AS er:
932 089 114 MVA (nytt fra 1. januar 2024 !!)

Organisasjonsnummer for Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt er:
958 254 318 MVA