Søk

Massehåndtering

NGI jobber for sirkularitet og bærekraftig massehåndtering i tilknytning til bygge- og anleggsprosjekter. Våre råd og anbefalinger er forankret i forskningsresultater fra en rekke prosjekter, samt også resultater fra store og små rådgivningsprosjekter.

NGI har omfattende materialkunnskap, og vår tverrfaglighet innen både miljø, ingeniørgeologi og geoteknikk gjør at vi kan tilby en helhetlig vurdering av geomaterialer for ulik bruk. Vi har også mye kompetanse om risikoer forbundet med miljøgifter, som også er en viktig del av vurderingen av hvordan overskuddsmasser fra bygg og anleggsbransjen skal håndteres på en trygg måte.

Vi jobber også mye inn mot miljømyndigheter, og vi har inngående kunnskap om begrensninger og muligheter som ligger i norsk lovverk knyttet til massehåndtering, både håndtering innad innenfor et tiltaksområde og når massene blir til et avfall.

Portrettbilde avGøril Aasen Slinde

Gøril Aasen Slinde

Avdelingsleder Miljøteknologi goril.aasen.slinde@ngi.no
+47 416 98 983