Søk

BIM

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM (fra engelsk - building information modeling) er det man kaller digitale modeller av et bygg og tilhørende konstruksjoner. NGI er bransjeledende innen BIM for geofagene.

NGI har utviklet seg til å bli ledende i bransjen innen BIM-modellering for geoteknikk, ingeniørgeologi og miljøteknologi. Denne utviklingen har vært delt i to ulike løp:

  • modellering av løsmasser, berg og forurensning
  • modellering av grunnarbeider, konstruksjonselementer og tiltak i forbindelse med bygg- og anleggsprosjekter

Digital presentasjon av grunnarbeider

Grunnundersøkelser danner grunnlaget for all modellering og beregning av løsmasser, berg og forurensing. Sammen med erfaringsbaserte vurderinger og avanserte analyser bidrar modelleringsverktøyene til å gjenskape en digital representasjon av de rådende forholdene.

Gjennom disse modellene kan man enkelt og oversiktlig kommunisere til oppdragsgiver og andre interessenter rundt hvilke forhold man vil treffe på i prosjektet, hvilket detaljnivå man har på kunnskapen, hvor det er store usikkerheter og hvor det er behov for suppleringer.

Modellering av konstruksjonselementer og tiltak omfatter dynamiske og detaljerte modeller av støttekonstruksjoner, grunnforsterkning, tunnelsikring, terrenginngrep og andre "geo-tiltak". Disse modellene inneholder ikke bare geometrien, men også informasjon om materialer, utførelse mm. Modelleringen danner også grunnlag for vurderinger av blant annet kostnader, framdrift, karbonavtrykk etc.

All modellering utføres i dynamiske modeller som utvikler seg sammen med prosjektet. Det gjør at tilleggsinformasjon, suppleringer og endringer kostnadseffektivt kan innarbeides i modellene. Modellene gir dermed også et meget godt grunnlag og god støtte for de beslutninger og vurderinger som gjøres i løpet av prosjektet.

BIM webinarer

Sammen med vår nære samarbeidspartner, GeoVta AS, arrangerte vi gjennom høsten 2020 flere webinarer for å informere og vise mulighetene for BIM innen geofagene.

Webinarene er tilgjengelige gjennom NGI sin youtube-kanal. 

Portrettbilde avMagnus Rømoen

Magnus Rømoen

BIM strateg Miljøgeoteknikk magnus.romoen@ngi.no
+47 976 56 940