Søk

Digitaliseringsteknologi og -metode

Vi utvikler løsninger i skyen basert på et bredt spekter av teknologikomponenter. Vi baserer oss på prinsipper fra smidig produktutvikling for å realisere løsninger som gir størst mulig verdi for brukerne våre.

Teknologi

Vi jobber med green field utvikling i skyen og vi har hatt muligheten til å bygge opp en arkitektur og tech stack fra bunnen av basert på state of the art teknologi- og arkitekturvalg. Dette gjør at vi opplever høy produktivitet og har minimalt med teknisk gjeld.

Alle våre tjenester kjører i Azure på Kubernetes og vi bygger modulære løsninger basert på mikrotjenester. I backend bruker vi hovedsaklig Python som programmeringsspråk og i frontend bruker vi primært React. Vi automatiserer alt som kan automatiseres og jobber mye med å optimalisere verdikjeden for kontinuerlige leveranser slik at vi kan produksjonssette så hyppig vi ønsker.  

Løsningene våre utvikles med et bredt spekter av teknologikomponenter basert på åpen kildekode. Vi forbedrer kontinuerlig vår tech stack og bidrar inn i åpen kildekode-prosjekter.

Eksempler på teknologier og rammeverk vi benytter 

 • Språk og rammeverk
  Python, React, Node.js, Typescript, Pydantic, SQLAlchemy
 • Visualisering og beregninger
  Plotly, Bokeh, OpenLayers, Pandas, MathplotLib, Numpy
 • Lagring og integrasjon
  PostgreSQL/PostGIS, Azure Storage, Azure Service Bus, Timescale, EMQX, FastAPI 
 • Devops
  Azure Devops, Azure Boards, Azure Repos, Azure Pipelines, Azure Artifacts, Azure Container Registry, GitOps, Flux CD
 • Plattform
  Grafana, Loki, Prometheus, Cloudflare, Sentry, Unleash, Clarity
 • Infrastruktur
  Docker, Kubernetes, Keycloack, Azure Active Directory, Azure Virtual Network, Dapr, Azure VPN Gateway

Metode

Vi jobber basert på prinsipper fra smidig og brukerdrevet produktutvikling. Løsningene utvikles i tett samarbeid med våre brukere og kunder. Våre designere og geofaglige produkteiere baserer seg på brukerinnsikt og iterativ konseptutvikling når nye løsninger skal utvikles. 

Gjennom korte beslutningsveier, høy grad av automatisering og en moderne skyinfrastruktur muliggjør vi hyppige leveranser av ny funksjonalitet.

Portrettbilde avKristin Paulsen

Kristin Paulsen

Avdelingsleder NGI Digital kristin.paulsen@ngi.no
+47 450 86 041