Søk

Samfunnsoppgaven til NGI

Vår samfunnsoppgave er å utvikle geofagene og fremskaffe kunnskapsgrunnlaget for å bygge, bo og ferdes på sikker grunn. Dette løser vi ved å la forskning og rådgivning gå “hånd i hånd” og være brobygger mellom akademia, næringsliv og det offentlige.

Publisert 30.01.2023

Vi skal drive og fremme forskning, utvikling og innovasjon innenfor geofagene.

Vi skal skape resultater som tas i bruk av samfunnet.

Vi skal tilby faglig utvikling av våre medarbeidere og bistå med utdanning av nye kandidater gjennom samarbeid med universitetssektoren.

Siden 50-tallet har NGI vært knutepunkt for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi huser de fremste ekspertene i verden og er et faglig fyrtårn innen geoteknisk forskning og utvikling.

Fra 1972 har vi hatt et nasjonalt ansvar for å utvikle faglig ekspertise for vurdering av risiko knyttet til snøskredfare. NGI ledet International Centre for Geohazards (ICG) fra 2002 frem til avslutningen i 2012, som var et av Norges første Senter for Fremragende Forskning, oppnevnt av Norges forskningsråd. 

Nasjonalt senter for geoteknisk forskning og utvikling

NGIs formål ble formulert ved opprettelsen i 1953, og består av tre hovedpunkter:

  1. Forskning og utvikling innen geoteknikk og tilhørende fag som skaper resultater i form av ny kompetanse, nye metoder og ny teknologi.
  2. Utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk. Våre resultater skal være relevante for markedet og komme til anvendelse.
  3. Faglig utvikling av medarbeidere og bistå med utdanning.
    Kontinuerlig kompetanseheving hos egne medarbeider og samspill med de viktigste norske utdanningsmiljøene innen våre fagområder er en vesentlig del av vår virksomhet.