Søk

Hvordan er det å jobbe som geotekniker?

Jeg har spennende og lærerike oppgaver, både på kontoret og ute i felt. Det jeg liker ekstra godt med yrket mitt er at vi legger grunnlaget for alt som skal bygges.

På den måten bidrar jobben min til at bygninger, veier og bruer er trygge. Som ingeniør kan du fordype deg i en rekke fagområder. Hva skal du velge?

 Navn: Thea Lind Christiansen   Tittel: Prosjektingeniør I   Utdanning: Master (M.Sc.), Bygg- og miljøteknikk med geoteknikk, NTNU

Hvorfor valgte du å bli geotekniker?

Det fins flere grunner til at jeg spesialiserte meg innenfor geoteknikk. Hovedårsaken var mangelen på geoteknikere, og nesten garanti for jobb! Dessuten liker jeg å gruble på kompliserte problemstillinger hvor svaret ikke nødvendigvis er gitt.

Geoteknikk har utallige variabler, og det er mye som kan spille inn på det vi jobber med. Det vi gjør trekkes inn i alle mulige prosjekter, som gir en variert hverdag! Samtidig så sitter man igjen med en følelse av at det man gjør er viktig, og det gir meg storverdi!

 Navn: Martin Keiserås Haugen Tittel: Geotekniker, Prosjektingeniør II Utdanning: Master i Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim, med spesialisering innenfor geoteknikk

Hvorfor burde andre velge å bli geotekniker?

Ved å bli geotekniker får man bidra til å løse spennende problemstillinger. Arbeidsoppgaverne er varierte, og det er mulig å jobbe med temaer innenfor naturfare, samferdsel, bygg- og anlegg, offshore og mye mer!

Jeg har stor fleksibilitet i arbeidshverdagen, og styrer selv om jeg ønsker å være mye på kontoret eller tilbringe store deler av arbeidstiden ute i felt.

Navn: Marit Løyland Tittel: Prosjektingeniør 1 Utdanning: Sivilingeniør innenfor Bygg- og miljøteknikk, spesialisering innenfor geoteknikk

Kvartærgeologi, hydrologi og GIS

Siden variasjonen i geofaget er så stor, kan man i stor grad bestemme selv hva man har lyst til å jobbe med. NGI er også et forskningsinstitutt, noe som gjør om man har lyst til å fordype seg innenfor et tema er det gode muligheter for å gjør det også.

Jeg har fått jobbe med alt fra vurdering av områdestabilitet og farekartlegging for kvikkleireskred, til flomfarevurderinger. Variasjonen i arbeidsoppgaver er det som gjør det så spennende å jobbe hos NGI. 

Navn: Ingar Haug Steinholt  Tittel: Prosjektingeniør I   Utdanning: Master (M.Sc.), geofarer og geomekanikk