Søk

Verdiene våre

Vi har fire verdier som gjennomsyrer hele organisasjonen og alt vi gjør: Tillit, samspill, handlekraft og integritet.

Publisert 30.01.2023

( Adobe stock)

Tillit

Vi har et grunnleggende positivt menneskesyn. Vi har tillit til hverandre og til at hver enkelt bidrar til løsninger til det beste for NGI, våre kunder og samarbeidspartnere.

Samspill

Alle våre viktigste resultater er basert på samarbeid, teaminnsats og tett kontakt med kunder og samarbeidspartnere. Vi deler vår kunnskap, samarbeider, støtter og motiverer hverandre gjennom hele NGI.

Handlekraft

Vi tar initiativ, er løsningsorienterte og får ting gjort. Vi er modige og ser etter nye muligheter. Vi er en lærende organisasjon og ønsker kontinuerlig å forbedre oss. Vi leverer alltid.

Integritet

Vi står for våre faglige standpunkter, opptrer redelig og med høy etisk standard i alle sammenhenger. Vi forventer åpen og ærlig kommunikasjon. Vi er stolte av våre egne resultater og respekterer våre kollegaer, samarbeidspartnere og konkurrenter.