Søk

Hva er geoteknikk?

Geoteknikk er det ingeniørfaget som handler om jord og løsmassers (sand, silt og leire) egenskaper i byggeteknisk henseende, og vurdering av stabilitet og fare for skred. Se også linker til film om geoteknikk på den internasjonale geoteknikk-foreningens (ISSMGE) nettsider, med beskrivelse av geoteknikkfaget.

Publisert 01.01.2023
Geoteknisk borerigg

( June Witzøe 2022)

Fra vitenskapelig side handler geoteknikk mye om å definere jordens egenskaper for styrke- og deformasjon. Leire, silt og sand er viktige materialer i geoteknikken. Geoteknikk omfatter fagfelt som jordmekanikk,  hydrogeologi og geologi og tilgrensende fagområder som bl.a geofysikk. Geoteknikk og ingeniørgeologi er en spesialisering innen bygningsingeniørfaget. Ingeniørgeologi omhandler på sin side bergmaterialers styrke- og deformasjonsegenskaper. I internasjonal terminologi omfatter begrepet “geotechnical engineering” ofte både jord- og bergmekanikk.

Geoteknikk benyttes til planlegging og prosjektering i forbindelse med for eksempel veibygging og fundamentering av bygg og andre konstruksjoner på land og til havs. Fagfeltet innebærer også kompetanse innen beregninger og analyse av skråningsstabilitet, bæreevne og deformasjon av konstruksjoner og byggverk.

Geoteknikk som vitenskapelig fag ble primært utviklet av østerrikeren Karl Terzaghi i første halvdel av forrige århundre. Han var professor ved Universitetet i Wien og deretter ved Harvard University i USA. Før sin død i 1963 testamenterte han alt sitt faglige og vitenskapelige materiale til NGI. Dette er samlet i Terzaghi-biblioteket på NGI, som ble åpnet i 1967.

Utdanning innen geoteknikk

Utdanning innen geoteknikk er en fordypning på mastergradsnivå innen bygningsingeniørfaget (engelsk: Civil Engineering). Konstruksjonsteknikk er et nært beslektet og komplementært fagfelt til geoteknikk innen bygningsingeniørfaget. I Norge er det primært NTNU, ved Faggruppe for geoteknikk, som i dag utdanner geoteknikere. Kurs innen geoteknikk og geotekniske emner tilbys også ved flere universiteter og høyskoler. NGI samarbeider nært med Oslo MET i Oslo, som tilbyr masterutdanning innen geoteknikk fra høsten 2023.

Portrettbilde avHåkon Heyerdahl

Håkon Heyerdahl

Avdelingsleder Risikovurdering og skråningsstabilitet hakon.heyerdahl@ngi.no
+47 951 25 767