Søk

Alunskifer - syredannende bergarter

Syredannende bergarter, som svartskifer (alunskifer) og sur gneis, har vist seg å kunne være en betydelig belastning for miljøet, bygninger og annen infrastruktur når de håndteres feil. Typiske problemstillinger ved grunnforhold med svartskifer er svelling når slike masser kommer i kontakt med luft. Håndtering av svartskifermasser og bygging i svartskifer er derfor en utfordring.

NGI har unik kompetanse innen dette fagfeltet. På oppdrag fra Miljødirektoratet har NGI utarbeidet retningslinjer for håndtering av potensielt syredannende svartskifer. Det er svært vanskelige å skille ulike typer svartskifre visuelt fra hverandre. Samtidig har ulike svartskifre et varierende potensial for syredannelse, utlekking av tungmetaller og radioaktivitet.

Tidligere kunne svartskifre bare identifiseres korrekt med hjelp av fossiler, noe som var en krevende prosess og få hadde denne kompetansen. NGI retningslinjer beskrive en metode for å identifisere fingeravtrykket til de vanligste svartskifrene gjennom geokjemiske analyser, vurdering av syredannende potensial og tolkning med diagrammer.

Portrettbilde avArnstein Aarset

Arnstein Aarset

Avdelingsleder Ingeniørgeologi og bergteknikk arnstein.aarset@ngi.no
+47 976 00 103
Portrettbilde avChristian Sætre

Christian Sætre

Seniorrådgiver Miljø og Ingeniørgeologi christian.setre@ngi.no
+47 926 72 547