Søk

Feltforsøk

På NGI er vi stolte av vår arv og unike evner for storskala felttesting av prototypestrukturer både på land og offshore. Vårt team av erfarne geotekniske ingeniører og teknikere er utstyrt med de nyeste verktøyene og teknologiene for å utføre omfattende og nøyaktige felttester som gir uvurderlig innsikt i oppførselen til strukturer under virkelige forhold, også når operasjonene må utføres dypt under vannoverflaten.

Vår storskala felttesting har alltid vært avgjørende for forskning og utvikling innenfor utviklingen av den geotekniske profesjonen. Gjennom årene har behovet for innovasjon og utvikling i bygge- og anleggsbransjen for å bygge dypere og i områder med vanskelige og ofte ugunstige grunnforhold, og for å møte offshoresektorens utfordringer, ført til planlegging og gjennomføring av utfordrende og avanserte felttester på en rekke geotekniske løsninger, som:

  • avstivede utgravingnger og byggegroper
  • dype slissevegger i bløt leire
  • vertikal- og sideveis belastede peler
  • dyp penetrasjon av betongvegger offshore
  • sugeankere
  • monopeler

Ved å evaluere ytelsen til nye eller innovative strukturer under virkelige forhold, kan vi samle inn data som kan brukes til å forbedre designen. Vi kan bruke kunnskapen til å gjøre strukturen mer spenstig, tryggere og kostnadseffektiv ved å identifisere potensielle problemer eller forbedringsområder i en prototypestruktur.

Storskala felttesting gir nøyaktige og omfattende data som kan brukes til å validere og forbedre datamodeller og simuleringer, noe som gjør dem mer presise og pålitelige.

NGI gir oppdragsgiverne høy kvalitet og pålitelig planlegging, utførelse og tolkning av storskala felttester. Teamet vårt har ekspertise, erfaring og utstyr til å gjennomføre storskala felttester som oppfyller de høyeste standardene i røffe og tøffe miljøer.

Portrettbilde avStephen Hayes

Stephen Hayes

Avdelingsleder Feltforsøk og offshore instrumentering stephen.hayes@ngi.no
+47 934 10 760
Portrettbilde avPer Sparrevik

Per Sparrevik

Teknisk ekspert Feltforsøk og offshore instrumentering per.sparrevik@ngi.no
+47 924 91 449