Søk

Slik jobber NGI med åpenhetsloven

NGI arbeider med å identifisere og vurdere mulige negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter som resultat av vår virksomhet og hos vår leverandørkjede. NGI har i 2023 oppdatert systemer for risikovurderinger.

Publisert 22.06.2023

NGI setter krav til at leverandører etterlever regler og krav til HMS, etikk, ytre miljø og sosiale forhold, dette inkluderer også krav til etisk og bærekraftig adferd. NGI har vedtatt nye etiske retningslinjer for leverandører. 

De etiske retningslinjene er basert på internasjonale rammeverk og konvensjoner for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, herunder FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter, Den europeiske menneskerettskonvensjon, ILOs kjernekonvensjoner og FNs veiledende prinsipper for næringsliv. 

I tråd med åpenhetsloven skal NGIs leverandører respektere menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter som er nedfelt i internasjonale konvensjoner og lokal lovgivning i land leverandøren opererer i. Dette kommer frem av retningslinjene NGIs leverandører har forpliktet seg til.

Det er utarbeidet en handlingsplan for hvordan NGI skal møte kravene i loven. I 2023 har vi identifisert risikoområdene for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, samt hos våre underleverandører og forretningspartnere. NGI har utført en risikovurdering av våre leverandører, og jobber med videre med oppfølgning av disse.