Søk

CO2 lagring (CCS)

CO2 lagring

NGI tilbyr konsulent- og forskningstjenester innenfor karbon fangst og lagring, "Carbon Capture and Storage (CCS)". Våre aktiviteter er spesielt rettet mot forsegling, risikovurdering, og overvåking i tilknytning til CO2-lagring.

Vi bruker vår "state-of-the-art" kompetanse innen laboratorietesting, numeriske analyser, risikoevaluering og instrumentert overvåking for å sikre sikker CO2-lagring.

Ekspertrådgivning

 • bistand og gjennomgang av søknader om lisens for CO2-lagring
 • tredjepartsverifisering

Tjenester for geomekanisk vurdering av CO2 lagringskandidater inkluderer:

 • geomekanisk testing
  - design og gjennomføring av testprogrammer
 • risikovurdering for brudd/lekkasje og numeriske simuleringer
  - førsteordens screeningstudier (analytisk, FracStress)
  - integrerte berggrunns modeller (data fra lab, logger og seismikk)
  - detaljert 3D feltskala analyse (numerisk, PLAXIS, Abaqus)
  - termisk- og hydromekanisk modellering (numerisk THM-COMSOL)
  - hydraulisk oppsprekking med CO2-væskefase (numerisk CZM-COMSOL)
  - modeller for strømning langs forkastning
 • evaluering av forsegling
  - kvalitativ og kvantitativ analyse og vurdering av usikkerhet
 • rådgivning for instrumentering og overvåking
  - overvåkingsoppsett basert på geomekanisk oppførsel og risiko
  - multifysisk modellering og inversjonsalgoritmer for historietilpasning og
     modellering av geomekanisk oppførsel (4D seismikk, overflatemålinger
     og In-Sar, Mikroseismisk overvåking, CSEM)
  - brønn- og overflatebaserte instrumenterings- og overvåkingssystemer
  - miljøovervåking

Aspekter i tilknytning til CO2 lagring

Forsknings- og konsulenterfaring

Siden 2008 har NGI opparbeidet omfattende erfaring innen forskning og rådgivning for CO2-lagring. Dette inkluderer deltakelse i mer enn 20 forskningsprosjekter finansiert av CLIMIT (Gassnova og NFR), FME og ERA-NET ACT, innenfor NGIs fokusområder forseglings integritet, risikoevaluering og overvåking.

NGI har også vært involvert i gjennomgang av søknad om lisens for lagring av CO2 i forbindelse med et avsluttet gassfelt i Nederland, og leverer også konsulenttjenester til Northern Lights JV for felter under utvikling i Norge.

Nylige prosjekter er listet opp nedenfor med lenker til hvor mer informasjon kan finnes.

Erfaring med CO2-lagringssteder og piloter

NGI har opparbeidet erfaring knyttet til aktive felter som injiserer CO2 i stor skala, nye felt planlagt for storskala injeksjon og CO2-lagringspiloter for testing og demonstrasjon rundt om i verden. Nedenfor er en liste over prosjekter der NGI har vært involvert.

 • Norge: Aktive felt for CO2 lagring Sleipner og Snøhvit, Northern Lights JV med de nye kandidatene Smeaheia og Aurora i Hordaplattform området, og CO2-pilotene Longyearbyen og Svelvik.
 • Nederland: Porthos - Gjennomgang av søknader om lisens for CO2-lagring.
 • Algerie: In Salah, feltet for CO2-lagring
 • USA: Decatur, felt for CO2-lagring.
Portrettbilde avSarah Elkhatib

Sarah Elkhatib

Principal Engineer Integrerte geofag Sarah.Elkhatib@ngi.no
+47 41399260
Portrettbilde avElin Skurtveit

Elin Skurtveit

Teknisk ekspert Integrerte geofag Elin.Skurtveit@ngi.no
+47 478 93 848