Søk

Stormflo og havnivåstigning

Stormflo Dagmar
Stormflo etter ekstremværet Dagmar i Møre og Romsdal 26. desember 2011  ( Kjell Langmyren)

Stormflo er en situasjon der ekstra høy vannstand oppstår ved sammenfall mellom astronomisk høyvann og meteorologiske faktorer som pålandsvind og lavtrykk. En stormflo kan bli ytterligere forsterket ved springflo, altså når måne og sol står på samme linje.

NGI's stormflo-kompetanse knytter seg til

  • avanserte numeriske modeller for analyse av stormflo grunnet kombinasjon av astronomiske og meteorologiske faktorer
  • vindgenererte bølger, også i kombinasjon med stormflo
  • kobling av stormflo med vannføring (flom) ved elveutløp
  • erosjonspotensiale
  • væranalyse
  • modellering av vindfelt

NGI tilbyr følgende tjenester

  • utarbeidelse av detaljerte faresonekart knyttet til grenseverdier i byggteknisk forskrift (TEK17)
  • beregning av oppskylling av stormflo og bølger innover land, f.eks. mot kritiske fasiliteter eller annen infrastruktur
  • beregning av erosjonspotensiale
  • sikringstiltak mot stormflo, vindbølger og erosjon

Forskning og utvikling

NGIs strategiske forskningsprosjekt Multi-scale Erosion Risk under Climate Change" – MERRiC/MERRIK (2017-2019) fokuserte blant annet på økt kompetanse innen stormflo og vindbølger. Det ble her sett på modellering av erosjonspotensiale ved stormflo og vindbølger basert på kornstørrelse.

Portrettbilde avCarl Bonnevie Harbitz

Carl Bonnevie Harbitz

Teknisk ekspert Klimatilpasning og hydrodynamikk carl.bonnevie.harbitz@ngi.no
+47 922 39 636
Portrettbilde avSylfest Glimsdal

Sylfest Glimsdal

Seniorspesialist Klimatilpasning og hydrodynamikk sylfest.glimsdal@ngi.no
+47 909 72 669