Søk

Fundamentering og forankring

Offshore foundation piles

NGI gjør en betydelig innsats i utviklingen av nye konsepter for offshorekonstruksjoner, ofte i områder med mindre gunstige og utfordrende grunnforhold. Hovedutfordringen for offshore geoteknikk og prosjektering er å håndtere de store sykliske belastningene konstruksjoner og fundamenter utsettes for fra bølger og vind.

I dag er NGI en av de ledende leverandørene til havvindindustrien, og dekker aktiviteter fra tidlig konseptutvikling og sluttevalueringsstadiet gjennom FEED og detaljdesign, til installasjon og drift. Vår erfaring innen fundamentdesign dekker alle fundamenterings- og forankringskonsepter:

  • monopeler
  • suge-caissonger/bøtter
  • pelede fagverksunderstell
  • gravitasjonsstrukturer
  • ankere for flytende vindturbiner

Vi benytter en stor pakke med designverktøy fra kalibrerte analytiske løsninger til komplekse 3D-FEM analyser av interaksjon mellom jord og struktur, slik at våre prosjekter oppnår optimale løsninger.

Video NGI-FRAMO

Installasjon av sirkulære skjørt ved bruk av negativt poretrykk (sug) førte til utvikling av bøttefundamenter med sug som et alternativ til peler, og senere til sugeankere som ble brukt til å sikre flytende plattformer. Videoen ovenfor forklarer dette konseptet.

Forskning og utvikling

Utfordringene og NGIs forskninginnsats innen offshore fundamentering er nå knyttet til:

  • programvareutvikling - for eksempel for å beregne holdekapasitet av skjørtefundamenter/sugeankre, jordreaksjoner på strukturer på sjøbunnen
  • modellforsøk og oppførsel av rørledninger og fleksible rør på bløt leire
  • fjerning og omplassering av offshore installasjoner
  • geotekniske aspekter i tilknytning til offshore-vindturbinparker
  • nye utfordringer med større havdyp og utfordrende sjøbunnssedimenter

Suction bucket concept

Sammen med våre oppdragsgivere utvikler og forbedrer NGI fundamenteringskonsepter i utfordrende forhold, som kan valideres gjennom NGIs instrumenterings- og overvåkingstjenester. NGIs ledende rolle i utviklingen av offshore geoteknikk er bevist av vårt aktive arbeid i en rekke komiteer som dekker utvikling og oppdatering av internasjonale standarder og reguleringer.

Portrettbilde avVictor Bjørn Smith

Victor Bjørn Smith

Senioringeniør Marin geoteknikk victor.smith@ngi.no
+47 988 79 810
Portrettbilde avSarah Elkhatib

Sarah Elkhatib

Principal Engineer Integrerte geofag Sarah.Elkhatib@ngi.no
+47 41399260
Portrettbilde avCatalina Maldonado

Catalina Maldonado

President NGI Houston catalina.maldonado@ngi.no
+1 713 454 3525
Portrettbilde avNoel Boylan

Noel Boylan

Managing Director NGI Perth noel.boylan@ngi.no
+61 499 800 354