Søk

Grunnvarme / Geovarme

Byggegrop med energispunt på Campus Ullevål, NGIs kommende nye hovedkontor, oktober 2023  ( NGI)

Grunnvarme er varme lagret i berggrunnen, grunnvann, løsmasser (jord) og denne varmen kan nyttes til oppvarmings- og kjølingsformål ved hjelp av en varmepumpe. Dette er både miljøvennlig og fornybar energi som kan nyttiggjøres i alle deler av landet til oppvarming og kjøling av bygg, infrastruktur og diverse industriprosesser.

Mange kilder til grunnvarme

Det kreves ulike tekniske tilnærminger for å kunne utnytte berggrunnen, grunnvann eller løsmasser til energiformål. God kunnskap om lokale geologiske forhold er avgjørende for valg av de løsningene som er best egnet ved et prosjekt. Et vellykket grunnvarmeanlegg er derfor avhengig av at riktig kompetanse kommer tidlig inn i prosjekter for å bistå med god planlegging, relevante grunnundersøkelser og rådgivning på hvordan grunnvarmeanlegg bør utformes og driftes.

NGI tilbyr en rekke tjenester og kan bidra med både grunnundersøkelser, prosjektering og rådgivning innen åpne og lukkede grunnvarmesystemer, samt forskning og utvikling av nye løsninger for utviklingsprosjekter.

Spisskompetanse 

NGI har relevant spisskompetanse for vurdering av grunnvarme:

  • grunnundersøkelser og online overvåkning
  • hydrogeologiske feltmetoder og grunnvannskartlegging
  • grunnvannsstrømning og varmetransport
  • numerisk modellering
  • design og drift av åpne grunnvarmesystemer som bruker grunnvann

Forskning og utvikling

NGIs forskningsfokus er for tiden rettet mot varmepumpesystemer hvor grunnvarmesystemet er integrert i byggets konstruksjon. Slike systemer kan eksempelvis være energi-peler, energi-vegger og støttekonstruksjoner som nyttiggjør tilliggende jord, løsmasser og grunnvann som energikilder.

Portrettbilde avSondre Gjengedal

Sondre Gjengedal

Senioringeniør Miljø og Ingeniørgeologi sondre.gjengedal@ngi.no
+47 97191567
Portrettbilde avMari Vestland

Mari Vestland

Avdelingsleder Miljø og ingeniørgeologi mari.vestland@ngi.no
+47 971 99 169