Søk

NGIs strategiske målsettinger for 2022-2025

Publisert 02.02.2023

Verden må redusere utslippet av klimagasser betydelig, og vi må også tilpasse oss et klima som allerede endrer seg raskt rundt oss. Dette må vi klare samtidig som vi sikrer nok energi til et Norge og en verden i vekst. Disse store samfunnsutfordringene krever at vi forsker, utvikler og tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger som er innenfor naturens tålegrenser.


På NGI har vi samlet noen av de klokeste hodene innenfor bransjen vår, nettopp for at vi med geoteknisk og geofaglig spisskompetanse skal bidra til å løse utfordringene verden står ovenfor.


NGI kan ikke finne løsninger alene. Strategien vår krever derfor at vi blir enda
bedre på å samarbeide, både internt og eksternt. Vi skal være en enda tydeligere brobygger mellom anvendt forskning, næringslivet og det offentlige, og vi må evne å se hvordan kompetansen vår kan bidra til det grønne skiftet.

Hver eneste medarbeider i NGI spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Sammen skal vi sørge for at vi når målene våre.

Portrettbilde avLars Andresen

Lars Andresen

Administrerende direktør Stab lars.andresen@ngi.no
+47 922 99 863
Portrettbilde avØydis Ulrikke Castberg

Øydis Ulrikke Castberg

Kommunikasjonssjef Kommunikasjon og rekruttering oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152