Søk

Fyllingsdammer

NGI ble sterkt engasjert i utbyggingen av kraft- og damanlegg i Norge på 60-70-tallet. Oppgavene var primært knyttet til fyllingsdammer, fra undersøkelser av alternative damsteder til prosjektering og kontroll under bygging, inkludert måleteknisk instrumentering og overvåking av sikkerhet.

Gjennom forskning og utvikling i felt og i laboratoriet ble NGI internasjonalt kjent for sitt arbeid med steinfyllingsdammer. 

Snitt i fyllingsdam med tetningskjerne

Begrenset tilgang på tette morenemasser i mange områder gjorde at man søkte etter andre typer tetningsmaterialer. En plate av betong eller asfalt langs oppstrøms damside er blitt benyttet på flere dammer, og senere kom konseptet med anvendelsen av asfalt-betongkjerne.

NGI har fremdeles oppdrag med vurdering av stabilitet, lekkasje og risiko for dambrudd.

Portrettbilde avHåkon Heyerdahl

Håkon Heyerdahl

Avdelingsleder Risikovurdering og skråningsstabilitet hakon.heyerdahl@ngi.no
+47 951 25 767