Søk

Bergmekanisk laboratorium

NGI har et avansert bergmekanisk laboratorium med utstyr for geomekaniske og geofysiske tester av bergprøver ved høy spenning og temperatur.

Bergmekanikk og geofysiske datasett av høy kvalitet er avgjørende for et bredt spekter av bruksområder innen petroleumsindustrien, innen geotermisk energi produksjon og for lagring av CO2 og radioaktivt avfall, for eksempel

 • brønnstabilitet
 • sandproduksjon
 • hydraulisk oppsprekking
 • reservoarstrømning
 • kompaksjon og overflateinnsynkning
 • integritet av forkastninger og takbergart
 • bergartsfysiske og geofysiske studier
 • instrumentering og overvåking

NGI tilbyr

 • testefasiliteter for standardiserte og spesialiserte tester (f.eks. FoU formål)
  verksted for design og produksjon av eget laboratorieutstyr inkludert instrumentering
 • ekspertise og programvare for design og analyse av laboratorieforsøk

Følgende tester tilbys

 • Klassifisering-/ indeks forsøk
 • Enkle styrketester
  - enaksial trykkstyrke/ trykkfasthet ("UCS test")
  - indirekte strekkstyrke/ strekkfasthet ("Braziltest")
  - punktlasttest
 • Treaksial testing (standard)
  - skjærforsøk med isotrop eller anisotrop konsolidering (drenert/udrenert)
  - kompaksjonsforsøk (1D/K0) og ødometer testing
  - mulighet for fleksibel spenningsti og sykling av totalspenning og poretrykk
  - måling av termisk utvidelseskoeffisient
  - permeabilitetstesting
  - HPHT- Høyt trykk- og høy temperaturtesting
 • Geofysiske/ Bergartsfysiske tester
  - målinger av ultrasoniske P og S- bølgehastigheter og elektrisk resistivitet kan gjøres i alle treaksialceller
 • Akustisk emisjons (AE) testing
  - AE testing i eget spesialtilpasset treaksialoppsett
 • CO2 strømningstester
  - flerfase-strømning ved ulike temperatur- og trykkforhold (inkludert superkritisk CO2) i kombinasjon med geofysiske målinger
 • Treaksial test i CT- skanner
  - visualisering av deformasjon og væskestrømning inkludert geofysiske målinger
 • Direkte skjærforsøk (skjærboks test)
  - friksjon- og deformasjonsegenskaper på sprekker
  - væskestrømning og konduktivitet på sprekkeplan
  - "Velocity stepping test", variere skjærhastighet for vurdering av seismisk potensiale av sprekker og forkastninger
 • Avansert karakterisering
  - CT-skanner for 2D- and 3D-visualisering (strukturer, bruddmønster etc.)
  - mikroskop (optisk og SEM) for mikrotekstur
  - fotogrammetri for karakterisering av sprekkeflate
Portrettbilde avMagnus Soldal

Magnus Soldal

Avdelingsleder Bergmekanisk og geofysisk testing Magnus.Soldal@ngi.no
+47 411 29 454