Søk

Aktuelt

Fundamentene settes først på havbunnen.
26.05.2023

Slik ser fundamentet for verdens dypeste vindpark til havs ut. Teknologien er norsk

Enorme bøtter er tunge føtter som holder vindturbiner på plass på havbunnen. Det dypeste bøttefundamentet ble installert på 58,6 meters vanndybde, som er ny verdensrekord.

17.03.2023

NGI lanserer en helt ny digital plattform som forbedrer kvalitet, samhandling og effektivitet i arbeidet med geotekniske grunnundersøkelser.

Grunnundersøkelser gir viktig informasjon om grunnforhold og reduserer kostnader og risiko i anleggs- og byggeprosjekter. NGI har de siste årene økt sin satsning på digital innovasjon og har utviklet en skyplattform, Field Manager, for å forbedre arbeidet med grunnundersøkelser og tilhørende data.

15.03.2023

NGI og Cegal inngår samarbeid innen karbonfangst og karbonlagring for nullutslipp

Cegal og Norges Geotekniske Institutt (NGI) inngår partnerskap for å utvikle nyskapende teknologi for karbonfangst og -lagring. Målet er å lage løsninger som bidrar til en fremtid med netto nullutslipp av klimagasser. Partnerskapet slår sammen NGIs geovitenskapelige ekspertise med Cegals kompetanse på datahåndtering og teknologi for energibransjen.

11.12.2022

Arbeidet med ny E39 utløste skredet i Hennset

2. september i år gikk det et jordskred i Hennset i Heim kommune, der Bjørg Hendset omkom. – Teknisk årsak til skredet er arbeider utført i forbindelse med ny E39 Betna-Hestnes, sier Lars Andresen (NGI), leder av ekspertgruppa som har sett på årsaken til skredet.

01.12.2022

Forhandlingene om et forbud mot plastforurensing er i gang – norske forskere roser Norges lederskap og ber om å bli involvert

Norske forskere som arbeider med plastforurensning og miljøkonsekvensene knyttet til kjemikalier, avfall og forurensning applauderer roser Norges tilnærming og lederskap "i å løse en av de største miljøkrisene i nyere tid". I et innspillsbrev gir de samtidig sine anbefalinger om hva norske myndigheter bør vektlegge framover

18.11.2022

NGI leder EU-prosjekt som skal digitalisere gruveindustrien og sikre økt bærekraft

Europa har et økende behov for viktige råmaterialer mineraler og vil være mer selvforsynte. Men hvordan skal mineraler hentes ut på en måte som er mest mulig bærekraftig? Innovasjonsprosjektet DINAMINE skal utvikle og vise hvordan innovative løsninger og digital teknologi – som roboter, kunstig intelligens og automatisering – kan gjøre små og mellomstore gruver mer bærekraftige

10.10.2022

NGI øker ekspertisen innen instrumentering og overvåking

Stor pågang fra byggherrer, prosjekteiere og myndigheter som ønsker å måle og overvåke hva som skjer nede i bakken eller med en konstruksjon gjør at NGI har etablert to avdelinger innen instrumentering og overvåkingsoppdrag – Instrumentering og sanntidsovervåking og Feltforsøk og offshore instrumentering.

19.09.2022

Forskningssenter skal gjøre avfall til ressurs

Gåte: Hva kan potensielt skape tusenvis av nye arbeidsplasser, inntektsmuligheter og samtidig redusere klimagassutslipp? Svar: At vi klarer å gjenbruke så mye som mulig av overskuddsmasser og avfall fra bygg og anlegg.

20.07.2022

Hvor utfordrende er det å bygge under bakken i Oslo?

Nå kan du gå på byvandring med podcasten "Under Oslo" på øret å se og lære mer om noen av utfordringene hovedstaden gir når vi skal bygge under bakken.