Søk

Aktuelt

27.05.2024

Vi trenger beredskap mot fremtidens klima

Nye analyser viser at forsikringsutbetalinger for vannskader vil øke med hele 70 prosent i deler av landet i løpet av dette århundret. Norge trenger en kunnskapsbasert satsing på klimaberedskap.

A man stands presenting on a stage that seems like a conference.
23.05.2024

Sammen for å klimasikre Norge

Hvordan kan vi ruste Norge mot fremtidens ekstremvær? Den nasjonale konferansen for klimatilpasning samlet 300 aktører på tvers av sektorer og fagfelt for å finne løsninger.

16.05.2024

Tar grep for det nødvendige digitale skiftet i bygge- og anleggsbransjen

Norge ligger langt bak i det digitale skiftet i bygg- og anleggsbransjen. Mangel på kompetanse og data er det største hinderet. Flere initiativ, som nye, digitale løsninger for geobransjen og interne læringskulturer, endrer nå bygg- og anleggsbransjen. Vinnerne er klima og miljø, økonomi og samfunnssikkerhet.

07.05.2024

Hvordan skal vi stå robust i et stadig tøffere vær?

Ekstremværet "Hans" i august 2023 viste oss tydelig at det haster med å tilpasse oss et endret klima. 7. mai samles samfunnsledere, forskere, grundere og de som arbeider med klimatilpasning for å diskutere løsninger.

03.05.2024

Trygger arbeidsplasser langs ny E8 til Tromsø

Anleggsarbeidere på ny E8 mellom Sørbotn og Laukslett jobber i krevende og skredutsatt terreng. Daglig skredvarsling fra NGI trygger arbeidsplassen langs den nye hovedfartsåren inn til Tromsø.

17.04.2024

NGI og KSAT bruker satellitter for å forstå bevegelser i bakken

Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Kongsberg Satellite Services (KSAT) lanserer tjenesten Inio, der satellitter tidlig kan oppdage manglende stabilitet i bakken.

11.04.2024

Kostnadene ved klimaendring og påfølgende naturskader kan bli enorme

Vær- og naturhendelser som følge av klimaendringer vil kunne koste det norske samfunnet 19 milliarder kroner årlig i 2100. Det viser en nylig utreding, som anbefaler kraftig styrking av forebyggingsarbeidet.

20.03.2024

Samarbeidsforum for havvind har lansert rapportserien "Fra laber bris til stiv kuling"

Samarbeidsforum for havvind og arbeidsgruppa Industri og teknologiutvikling, som er ledet av Norsk Industri, presenterte 14. mars sine anbefalinger og veikart til beslutningstagere innen politikk, offentlig forvaltning, forskning og industri.

20.03.2024

Bidrar til sikker retur av Mars-prøver til Jorden

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er i forkant av forskningen for å sikre sikker håndtering og retur av Mars-prøver.