Søk

Aktuelt

14.11.2023

Advarsel mot mekanisk utstyr for å fjerne plast fra vann

En internasjonal gruppe forskere har advart mot å stole på mekaniske oppryddingsutstyr som et middel til å møte plastforurensningskrisen. NGIs tekniske ekspert Hans Peter Arp er en av dem.

14.11.2023

Fremtidens energi er grønn og digital

Oslo Science City’s Arena-arrangement The Future of Energy is Green and Digital, arrangeres av Universitetet i Oslo 10.-11. januar 2024, og er utviklet sammen med SINTEF, NGI, IFE og Oslo kommune.

13.11.2023

Campus Ullevål: Et fyrtårn for bærekraftig byggepraksis

I byggingen av eget hovedkontor tester Norges Geotekniske Institutt (NGI) ut bruk av spunt som energilager – en pionersatsning for å redusere byggebransjens klimafotavtrykk.

04.10.2023

Manglende satsing på klimatilpasning og naturfare

Skal vi lykkes med å tilpasse oss et klima i endring, og sikre at vi kan bygge og bo på sikker grunn, må vi utvikle nye, kostnadseffektive løsninger gjennom forskning og utvikling. Men siden 2021 har ikke Forskningsrådet bevilget forskningsmidler på naturfare.

03.10.2023

Klimatilpasning med naturbaserte løsninger

Ekstremt vær er den nyeste og klareste indikasjonen på hva vi kan forvente i årene som kommer. For å håndtere denne nye normalen må naturen selv bli en del av løsningen.

21.09.2023

Sikker CO2-lagring med instrumentert overvåking

Det nylig fullførte FoU-prosjektet, SENSE, har studert pålitelig og kostnadseffektiv overvåking av CO2-lagring ved å registrere deformasjon på overflaten kombinert med geomekanisk modellering for å gi informasjon om trykkfordeling og hydraulisk oppførsel til lagringssteder.

12.09.2023

Frokostseminar: CO2-lagring er trygt og avgjørende for å nå klimamålene

Velkommen til frokostseminar for deg som ønsker å vite mer om CO2 lagring og hvorfor CO2 fangst og lagring er avgjørende for at vi skal nå FNs bærekraftsmål.

28.08.2023

Ekspertgruppe med tydelig tilbakemelding til Vegvesenet og entreprenør: – Mangler i planlegging, risikovurdering og oppfølging av byggingen av E39 bidro til skredet på Hennset

Ekspertgruppa som Vegvesenet har satt ned har gjort grundige undersøkelser for å finne de bakenforliggende årsakene til skredet som gikk 2. september 2022 på Hennset i Heim. De er tydelige i sin kritikk av Vegvesenets rolle i oppfølgingen av byggeprosjektet og anbefaler flere forbedringspunkter:

21.08.2023

Kan forsterkning av bløt grunn bli bærekraftig?

Forsterkning av bløt grunn har i dag et stort klimaavtrykk relatert til et betydelig forbruk av sement- og kalkprodukter. Nylige innsatser har forbedret situasjonen, men fortsatt gjenstår mye for at metoden skal bli bærekraftig. Er dette mulig og hvordan kan det gjøres? (Denne kronikken ble først publisert i Byggeindustrien Nr 9. - 2023)