Søk

Personvernerklæring

NGI respekterer gjeldende personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen gjelder for NGIs nettsteder, kundeportaler, kundearrangement og e-postmottak. NGI er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden ngi.no.

Publisert 21.03.2023

Personopplysninger som behandles

Her er eksempler på personopplysninger som kan bli samlet inn, lagret og behandlet:

  • Firmaet du jobber i, ditt navn og din stilling som kontaktperson
  • Ditt telefonnummer og din e-postadresse
  • Dine ønsker og behov som du selv oppgir
  • Informasjon om hvordan du bruker nettsider og tjenester, nettleserinstillinger og IP-adresse

Hvordan personopplysninger innhentes?

NGI samler inn personopplysninger gjennom skjemaer som du selv fyller ut på våre nettsider i forbindelse med bestilling av produkter og tjenester, som deltaker på arrangementer eller som resultat av egenskapene til godtatte informasjonskapsler. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene eller ikke vil godta bruk av informasjonskapsler når du besøker NGIs nettsteder, vil vi sannsynligvis være forhindret fra å gi deg tilgang og tilpasninger til de produktene eller tjenestene du ønsker. Du finner vår erklæring om bruk av informasjonskapsler her.

Formålet med personopplysningene som innhentes er:

  • å kunne gi deg tilgang til våre produkter og tjenester
  • å kunne gi deg relevant informasjon
  • å kunne forbedre og tilpasse våre produkter og tjenester

Hvordan lagres personopplysningene?

Personopplysningene lagres på en sikker måte i formålstjenlige databaser. Personopplysninger lagres ikke lengre enn det som er nødvendig.

Utleveres personopplysninger til utenforstående?

NGI kan dele personopplysningene med samarbeidende databehandlere for bearbeiding av data til avtalt formål og på vegne av NGI. Personopplysningene deles ikke med utenforstående.

Hvilke rettigheter har jeg?

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Dersom du mener at NGI ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning, kan du henvende deg til NGIs personvernkontakt, eventuelt klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.

Kontaktinformasjon

NGIs personvernkontakt, ngi@ngi.no, tlf. 22 02 30 00
NGI, Sognsveien 72, 0855 Oslo