Søk

Offshore instrumentering

Vindindustrien til havs fremmer nye fundamentkonsepter for havområder på dypere vann og større vindturbiner for å redusere kostnadene og optimalisere design. Overvåking av den strukturelle responsen i felt for disse strukturene gir viktige data for ytterligere forbedringer, tidlig varsling om degradering og tilstandsbasert vedlikehold. Belastningshistorikk og registrerte korrosjonshastigheter in situ kan gi viktige data for fremtidige levetidsforlengelser.

NGI har mer enn 40 års erfaring med instrumentering for offshore strukturell tilstandsovervåking og kan tilby overvåkingsløsninger som overlever de tøffe forholdene som forventes ved havvindparker, både på havbunnen, i sjøen og det som er over vannflaten.

Gjennom et nettverk av underleverandører leverer NGI nøkkelferdige strukturelle tilstandsovervåkingssystemer. Vi fokuserer på overvåkingsløsninger som genererer verdifulle data for våre oppdragsgivere. Dette inkluderer råd og spesifikasjoner av instrumenteringen vi mener er egnet til formålet. Som en systemleverandør uten egne sensormerker er vi alltid på utkikk etter nye komponenter for å forbedre overvåkingsytelsen.

Nye overvåkningssystemer følges opp fra konsept til produksjon, sammenstilling, installasjon og idriftsettelse. Dette resulterer ofte i nye løsninger for en forenklet og robust installasjon og strukturell integrering, og sikrer at sensoravlesningene er representative for parametere som skal overvåkes. "Prototyper er vår standard".

Funksjonalitet, integritet og nøyaktighetstester har høy prioritet i våre løsninger og leveranser. Med erfaring innen offshore instrumentering fra 70-tallet har vi lært at "Djevelen er i detaljene", og at ingenting kan tas for gitt.

Portrettbilde avStephen Hayes

Stephen Hayes

Avdelingsleder Feltforsøk og offshore instrumentering stephen.hayes@ngi.no
+47 934 10 760
Portrettbilde avPer Sparrevik

Per Sparrevik

Teknisk ekspert Feltforsøk og offshore instrumentering per.sparrevik@ngi.no
+47 924 91 449