Søk

Styret

Stiftelsen NGI ledes av et styre og en administrerende direktør.

Publisert 06.01.2023 , sist oppdatert 09.04.2024

NGIs styre 2024 - øverst fra venstre: Christen Krogh, Ivar Arne Børset, Elisabeth Heggelund Tørstad, Svein Hov Skjelle, Kari Nygaard og Mona Skaret. Nederst fra venstre: Regula Frauenfelder, Håkon Heyerdahl, Magnus Rømoen, Einar Aassved Hansen og Elin Skurtveit.

NGIs styre skal i henhold til vedtektene ha minimum fire og maksimum seks medlemmer som ikke er ansatt ved NGI, og velges for en periode på tre kalenderår av gangen med mulighet for gjenvalg i en periode. Styret er NGIs øverste organ og oppnevner selv nye eksterne medlemmer når tidligere medlemmer trer ut av styret. Eksterne styremedlemmer skal fortrinnsvis ha bakgrunn fra:

 • rådgivende ingeniørvirksomhet
 • entreprenør- eller industrivirksomhet
 • vitenskapelige høyskoler, universiteter eller annen teknisk offentlig virksomhet
 • næringslivet med praksis innen områdene administrasjon, økonomi eller jus

Ansattes rett til styrerepresentasjon reguleres av den til enhver tid gjeldende lovgiving. Valgperioden er to år, med mulighet for gjenvalg.

Styret kan velge en observatør med relevant bakgrunn for en periode på to år av gangen, med mulighet for gjenvalg. Siden begynnelsen av 1960-tallet, da NGIs laboratorium og avdeling i Trondheim ble til NTHs institutt for geoteknikk (nå NTNUs faggruppe for geoteknikk), har faggruppe for geoteknikk hatt en fast observatør i NGIs styre. NGI opprettet for øvrig på nytt en avdeling i Trondheim i 2002.

NGIs styre 2024

Medlemmer i NGIs styre for 2024 er (som vist på ovenstående bilde):

 • Styreleder, Christen Krogh, Rektor, dr. Philos, OsloMET
 • Styremedlem, Ivar Arne Børset, SVP Strategy & Development, Statkraft AS
 • Styremedlem, Elisabeth Heggelund Tørstad, Selvstendig konsulent
 • Styremedlem Svein Hov Skjelle, Adm. direktør, Stiftelsen Anker
 • Styremedlem, Kari Nygaard, Selvstendig konsulent
 • Styremedlem Mona Skaret, Divisjonsdirektør utvikling, Skatteetaten
 • Ansattvalgt styremedlem, Regula Frauenfelder, Teknisk ekspert, NGI
 • Ansattvalgt styremedlem, Håkon Heyerdahl, Avdelingsleder, NGI
 • Ansattvalgt styremedlem, Magnus Rømoen, BIM strateg, NGI
 • Observatør, Einar Aassved Hansen, Professor, Instituttleder - Inst. for bygg- og miljøteknikk, NTNU 
 • Ansattvalgt varamedlem, Elin Skurtveit, Seniorspesialist, NGI
Portrettbilde avLars Andresen

Lars Andresen

Administrerende direktør Stab lars.andresen@ngi.no
+47 922 99 863
Portrettbilde avØydis Ulrikke Castberg

Øydis Ulrikke Castberg

Kommunikasjonssjef Kommunikasjon og rekruttering oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152