Søk

Field Manager

Field Manager forbedrer kvalitet, samhandling og effektivitet i arbeidet med geotekniske grunnundersøkelser. Plattformen støtter planlegging og gjennomføring av prosjekter og sikrer god håndtering av data.

Field Manager er en åpen og skybasert plattform for geotekniske grunnundersøkelsesdata. Her kan ulike aktører og brukere samhandle om gjennomføring av ulike faser i et prosjekt. Field Manager støtter innsamling, prosessering, kvalitetsikring og tilgjengeliggjøring av de viktigste geotekniske data. 

Plattformen støtter et bredt spekter av grunnundersøkelsesmetoder og benyttes i prosjekter av en rekke kunder i bransjen.

Les mer om plattformen Field Manager her.

Portrettbilde avMats Kahlström

Mats Kahlström

Produktutvikler NGI Digital mats.kahlstrom@ngi.no
+47 414 85 331