Søk

Miljøgeoteknikk

Fagfeltet miljøgeoteknikk dekker mange typer miljørelaterte problemstillinger som også krever en geoteknisk forståelse og tilnærming. På NGI samler vi geokjemisk, geoteknisk og hydrogeologisk kompetanse for å løse slike komplekse problemstillinger.

Gjennom miljøgeoteknisk forskning og rådgiving hjelpen NGI kunder med å løse samfunnsproblemer knyttet til avfall.

Typiske prosjekter som krever miljøgeoteknisk vurdering er etablering og avslutning av deponier, behandling av forurenset grunn og forhindring av spredning, karakterisering av geomaterialer og vurdering av mulighet for gjenbruk, samt sikker lagring av gruveavfall (mine tailings) og radioaktivt avfall.

For oppbygging og avslutning av et deponi vil det være nødvendig med geoteknisk vurdering av for eksempel permeabilitet, setningsegenskaper og komprimering, jordtrykk, bæreevne og skråningsstabilitet.

Utfylling i sjø er en annen problemstilling innen miljøgeoteknikk, der NGI kan bidra med en vurdering av egenskaper på sjøbunn, utfyllingsmaterialer og forhindring av spredning av eventuell forurensning.

Miljøgeoteknikk krever en inngående forståelse av materialers oppførsel, både geoteknisk og geokjemisk - på kort og lang sikt – med robuste løsninger for et klima i endring.

 

Portrettbilde avTone Ratcliffe Smaavik

Tone Ratcliffe Smaavik

Avdelingsleder Landfundamentering tone.smaavik@ngi.no
+47 952 49 818