Søk

Langøya deponi for farlig avfall

NGI har gjennom mange år jobbet som rådgiver for NOAH, med utforming, utvikling og fullføring av deres deponi for behandling av uorganisk farlig avfall, forurenset jord og sedimenter på Langøya utenfor Holmestrand. Hensikten har vært at det gamle kalksteinsbruddet etter oppfylling av farlig avfall skal være sikkert og ligge på sikker grunn.

Langøya sørbruddet

Sørbruddet på Langøya som viser deponiområdet før oppfylling og tildekking ( NOAH)

Portrettbilde avGudny Okkenhaug

Gudny Okkenhaug

Teknisk ekspert Miljøgeoteknikk gudny.okkenhaug@ngi.no
+47 950 14 159
Portrettbilde avGunvor Baardvik

Gunvor Baardvik

Seniorspesialist Miljøgeoteknikk gunvor.baardvik@ngi.no
+47 971 24 434