Søk

Ingeniørgeologi og bergteknikk

Bygging av tunneler og bergrom i forbindelse med samferdsel, vannkraftutbygging og annen infrastruktur har gjort det norske fagmiljøet, som NGI er en del av, verdensledende innen ingeniørgeologi og bergteknikk.

Tjenester

 • ingeniørgeologisk kartlegging
 • kjernelogging
 • bergmasseklassifisering
 • spenningsmåling (hydraulisk oppsprekking)
 • laboratorie- og modellforsøk
 • numeriske analyser (UDEC, FLAC, Phase2, etc.)
 • dimensjonering av bergsikring
 • injeksjonsopplegg
 • krav til innlekkasje i tunneler og bergrom
 • fundamentering av hengebruer
 • bergteknisk oppfølging i tunnel, bergrom og skjæringer

Spisskompetanse

 • materialegenskaper til oppsprukket berg
 • modellering av bergmasser
 • bergklassifisering og sikringsbehov (Q-systemet)

Arbeid i fjell krever kunnskap om bergmassens egenskaper. Gjennom kompetanse innen generell geologi, ingeniørgeologi, bergmekanikk, geoteknikk og hydrogeologi, kan vi gjøre vurderinger, planlegge og prosjektere utbygging av tunneler og bergrom, fjellskråninger og fjellfundamenter.

I tillegg til særskilt kompetanse som utvikler av Q-systemet, en av verdens mest kjente metoder for klassifisering av bergmasser og sikringsbehov, har NGI omfattende kompetanse på bruk av andre klassifiseringsmetoder. Vi har ledende ekspertise i bruk av avanserte beregningsmodeller for bergmasser, hvor deformasjoner, spenninger, vannstrømning, samt effekt av ulike sikringstiltak beregnes.

Analysis of rock stress and deformation from rock blasting and rock cavern construction

Forskning og utvikling

Forskningsinnsatsen på NGI innen ingeniørgeologi og bergteknikk konsentreres om følgende emner:

 • verifisering av tung bergsikring
 • verifikasjon og dokumentasjon av tunnelstabilitet
 • svartskifer/alunskifer (black shale)

 

Prosjekteksempler

Portrettbilde avArnstein Aarset

Arnstein Aarset

Avdelingsleder Ingeniørgeologi og bergteknikk arnstein.aarset@ngi.no
+47 976 00 103
Portrettbilde avKarl Gunnar Holter

Karl Gunnar Holter

Teknisk Ekspert Miljø og Ingeniørgeologi karl.gunnar.holter@ngi.no
+47 418 60 049