Søk

Offshore geohazards

Geohazards ilustration

NGI er internasjonalt anerkjent for sin kompetanse innen offshore geohazards. Vi har prosjekterfaring fra hele verden, fra land og kystnære områder til grensesprengende dypvannsområder. NGI har vært i forkant av utviklingen i offshoreindustrien.

Vår kompetanse dekker hele spekteret av tjenester fra identifisering av farer, estimering av farepotensial innenfor prosjektperioden og vurdering av konsekvensene (f.eks innvirkning på infrastruktur, fare for tsunami, etc.) I tillegg til vår kompetanse på offshore geohazards har vi også lang erfaring innen risikovurdering av geofarer på land, hvor vi gir anvendt forskning og konsulenttjenester til næringsliv, grunneiere og myndigheter.

Vi vurderer offshore geohazard i hele undergrunnen, fra sjøbunnen og helt ned til nivå med reservoarene. Arbeidet inkluderer:

 • undersjøiske skred
 • turbiditetsstrømmer
 • grunne gass- og gassstrømningseffekter
 • gasshydrater
 • gjørme vulkaner
 • seismisitet
 • farer ved boring
 • overtrykkssoner
 • geomekanisk karakterisering
 • forkastnings- og bruddgeomekanikk
 • injeksjonsproblemer (inkludert CO2)

NGI designer også nye teknologier for in situ målinger og geohazards overvåking.

Oppdragsgivere

I Norge gir NGI råd og veiledning til utbyggere og norske myndigheter. NGI har også gjennomført prosjekter på alle kontinenter, inkludert Verdensbanken og U.N.

NGI ledet International Centre for Geohazards (ICG) fra 2002 frem til avslutningen i 2012, et av Norges første Senter for Fremragende Forskning. ICG ble oppnevnt av Norges forskningsråd på bakgrunn av NGS ekspertise innen geofarer. Hensikten med dette senteret var å utføre forskning på området for vurdering, forebygging og reduksjon av geofarer i samarbeid med verdens ledende internasjonale forskningsmiljøer i alle sektorer (dvs. både onshore og offshore).

Nøkkelekspertise innen marin geohazard

 • integrerte geovitenskapelige studier: maringeologi, geofysikk (seismikk, EM, gravitasjon), geoteknikk, geomekanikk
 • statisk og dynamisk vurdering av skråningsstabilitet (deterministisk and probabilistisk)
 • skreddynamikk og utløpssimuleringer (inkludert probabilistisk tilnærming)
 • jordskjelvteknikk
 • instrumentering og overvåking
 • numeriske simuleringer
 • generering av tsunami fra undersjøiske skred, steinskred og jordskjelv
 • implikasjoner for feltarkitektur: kabel- og rørledningsføring, plassering av boresenter, etc.
 • væskemigrasjons-fenomener (gass, diapirer, gjørmevulkaner, grunne vannstrømmer, ...)
 • gasshydrater: tilstedeværelse, stabilitet, termiske effekter av produksjon langs brønner
 • avansert laboratorietesting
 • poretrykksvurdering
 • kvantitativ seismisk tolkning
 • injeksjon og CCS (karbonfangst og -lagring)
Portrettbilde avMaarten Vanneste

Maarten Vanneste

Avdelingsleder Geofarer og dynamikk maarten.vanneste@ngi.no
+47 472 70 861
Portrettbilde avPaul Dimmock

Paul Dimmock

Principal Engineer NGI Perth paul.dimmock@ngi.no
+61 424 374 867