Søk

Fjernmåling

Vi gjennomfører fjernmåling fra satelitter, drone og i bakken for å kartlegge grunnen.

Fjernavbildningsmetoder fra terrestriske, luftbårne eller satellittbaserte plattformer brukes til å kartlegge, overvåke og måle fenomener på jordens overflate. Disse metodene kan brukes til setnings- og deformasjonsovervåking i urbane områder, kartlegging av steinskred og ingeniørgeologiske vurderinger.

NGI bruker mange ulike typer fjernmålingsdatasett kombinert med geografisk analyse og visualisering, for å gi innsikt i geotekniske og geovitenskapelige prosjekter.