Søk

Geoteknisk laboratorium

Geoteknikere og bergmekanikere trenger relevante data om grunnforhold som beskriver løsmasser og bergarters materialoppførsel. NGI har siden opprettelsen prioritert utvikling av laboratorieutstyr og –metoder som kan måle geomaterialers oppførsel når de påføres belastningene som kommer fra planlagte konstruksjoner som bygg, vei, tunnel, plattform og liknende.

Ved NGIs laboratorier i Oslo, Houston og Perth har vi lang erfaring og topp moderne utstyr og personnel for geoteknisk testing og tolkning, i henhold til internasjonale standarder. Alle laboratorier er akkrediterte.

Geotekniske lab-tester og forsøkstyper

 • klassifisering (beskrivelse, kornfordeling, vanninnhold, densitet etc.)
  - anbefalt metode for bestemmelse av maksimum tørr densitet av sand
  - anbefalt metode for bestemmelse av minimum tørr densitet av sand
 • enkle styrke-forsøk (konus, pocket penetrometer "enaks", etc.)
 • CT-skanning av opptatte prøver
 • avanserte spennings-tøynings styrkeforsøk
  - treaksialforsøk
  - direkte skjær (DSS)
  - ødometerforsøk
  - resonannssøyleforsøk
  - "bender element"-forsøk (Gmax)
 • ringskjærforsøk
 • plane tøyningsforsøk
 • spesial-designete forsøk for løsmasser med gass, frosset løsmasse, etc.
 • permeabilitetssforsøk - Løsmasse og filter/dren
 • laboratorieforsøk i felt (på land og offshore)
 • høy-/lav temperaturforsøk

I tillegg utvikles spesialtester og modellforsøk etter behov, i samarbeid med oppdragsgiver. Forsøkstyper, utstyr og testprosedyrer velges med omhu avhengig av jord- og bergtype og hva som skal vurderes i gjeldende situasjon.

Forskning og utvikling

Kombinasjonen av høy kompetanse og høykvalitetsutstyr gir et unikt utgangspunkt for nyutvikling. Nye forsøkstyper for berg- og løsmasser utvikles og nye forsøksprosedyrer utprøves. Hovedmålet er å finne frem til de mest relevante jord- eller bergparametre som beskriver hvordan jord- eller bergprøven oppfører seg i aktuell situasjon og lasttilfelle.

Portrettbilde avMorten Andreas Sjursen

Morten Andreas Sjursen

Avdelingsleder Geoteknisk testing Morten.Andreas.Sjursen@ngi.no
+47 476 00 553
Portrettbilde avSteve Garmon

Steve Garmon

Laboratory Manager NGI Houston steve.garmon@ngi.no
+1 713 248 6188
Portrettbilde avBehnaz Abdollahzadeh

Behnaz Abdollahzadeh

Laboratory Manager NGI Perth behnaz.abdollahzadeh@ngi.no
0430 787 611