Søk

Risikovurdering – ROS-analyse

Risiko er et uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten og konsekvensen av en hendelse. Risikoanalyser er et effektivt virkemiddel for å kunne ta beslutninger under usikkerhet på en mest mulig objektiv måte. Slike analyser gjør det også mulig å håndtere risikoen, for eksempel ved å foreta tiltak som reduserer sårbarheten og derved også risiko.

NGIs risikoarbeid foregår over en bred front, inkludert

  • utvikling av ny metodikk for kvantifisering av risiko og bruk av tradisjonelle metoder for risikokartlegging
  • klimarelatert ROS for norke kommuner
  • deltakelse i store internasjonale forskningsprosjekter, samt mindre problemstillinger i konkrete situasjoner
  • risikoanalyser og forslag til risikoreduserende tiltak

Eksempler på områder for risikovurdering

  • naturfarer som skred, flom, flodbølger
  • geoteknisk prosjektering på land og offshore
  • damvurderinger
  • miljøprosjektering
  • klimaendringer og innvirkning på naturfarer
Portrettbilde avCarl Bonnevie Harbitz

Carl Bonnevie Harbitz

Avdelingsleder Klimatilpasning og hydrodynamikk carl.bonnevie.harbitz@ngi.no
+47 922 39 636
Portrettbilde avHåkon Heyerdahl

Håkon Heyerdahl

Avdelingsleder Risikovurdering og skråningsstabilitet hakon.heyerdahl@ngi.no
+47 951 25 767