Søk

DP3 Eksisterende og forbedrede metoder og tiltak

I Delprosjekt DP3 - Videreutvikling av metoder for å begrense skader og DP4 - Dokumentasjon av nye metoder, er erfaringer sammenstilt fra ramming av peler og spunt samt boring for stag eller peler. I tillegg er det sett på tiltak for å begrense skader ved utførelser av disse arbeider og mulig videreutvikling av metoder og prosedyrer. Det er spesielt fokusert på boremetoder og prosedyrer.

Portrettbilde avEinar John Lande

Einar John Lande

Senioringeniør Landfundamentering einar.john.lande@ngi.no
+47 456 19 397