Søk

BegrensSkade II / REMEDY - Risk Reduction of Groundwork Damage

Forskningsprosjektet har som mål å redusere risiko for skader i byggeprosjekter som oppstår som følge av grunnarbeider. Det legges spesielt vekt på å redusere skaderisiko for naboer / omgivelser.

Portrettbilde avEinar John Lande

Einar John Lande

Senioringeniør Landfundamentering einar.john.lande@ngi.no
+47 456 19 397