Søk

DP5 Verktøy for risikovurdering

I delprosjekt DP5 - Risikovurdering, er det fokusert på å se på utvidet bruk av risikoverktøy i bygge- og anleggsprosjekter.