Søk

DP6 Forbedret samhandling i bygg- og anleggsprosessen

Delprosjekt DP6 Forbedret samhandling i BA-prosessen har målsetning å styrke forståelsen av viktige problemstillinger og samhandling mellom aktører, styrke kommunikasjon spesielt i overgang mellom prosjektering og bygging, samt vurdere behov for sertifiseringsordning av spesialarbeidere.