Søk

Snøskred og sørpeskred

Kunstig utløst nøskred går over den 15 meter høye fangvollen i Ryggfonn, NGIs forskningsbane for snøskred  ( NGI)

Snøskred blir utløst av et komplekst samspill mellom snø, vær og terreng. Hver vinter fører snøskred til stengte veg- og jernbanestrekninger, samt evakuering av personer fra sine hjem.

Med over 50 års erfaring fra forskning og rådgivning innen snøskred har NGI opparbeidet kjernekompetanse om forhold som fører til snøskred og skredbevegelse, samt tiltak som kan redusere risikoen forbundet med snøskred. Sentralt i dette er betydningen av meteorologi (nedbør, vind og temperatur), topografiske forhold og forståelsen av skreddynamikk. 

NGIs kompetanse innen snø- og sørpeskred

 • vurdering av fare og risiko knyttet til snøskred og sørpeskred
 • skredfarekartlegging for bygninger, veg og jernbane etter gjeldene regelverk
 • bistand ved akutt fare for snø- eller sørpeskred
 • snøskredvarsling for bebyggelse, veier, jernbane og anlegg
 • prosjektering av sikringstiltak og forsterkning av bygg for å tåle belastning av et snøskred
 • vurdering av snødrift og tiltak mot uønsket snødrift
 • kurs, opplæring og foredrag

Forskning og utvikling

NGI har siden 1972 hatt et nasjonalt ansvar for å drive snøskredforskningen i Norge. Forskningen skal bidra til å øke vår kunnskap om:

 • skredbevegelse og utløp, blant annet ved hjelp av fullskala forsøk i Ryggfonn og innsamling av måledata
 • videreutvikling av utløpsmodeller, blant annet med bedre modellering av  skreddynamikk
 • skogens evne til å hindre utløsning av snøskred
 • skogens bremsende effekt i utløpsområdet
 • effekt av klimaendringer
 • nye metoder for skredvarsling og beredskapsrutiner
 • sikringstiltak mot snøskred, som skredvoller og skjermer

For flere detaljer om noen av de pågående forskningsaktiviteter, se beskrivelse av NGIs snøskredforskning nedenfor. Via internasjonale prosjekter samarbeider NGI med forskere blant annet i Frankrike, Sveits, Østerrike, Italia, USA, Canada og Japan.

Eksempel på forskningsprosjekter

Portrettbilde avHeidi Hefre

Heidi Hefre

Avdelingsleder Snø- og steinskred heidi.hefre@ngi.no
+47 413 10 535
Portrettbilde avChristian Jaedicke

Christian Jaedicke

Seniorspesialist Snø- og steinskred christian.jaedicke@ngi.no
+47 959 92 282