Søk

Fonnbu

Fonnbu er NGIs forskningsstasjon i Grasdalen på Strynefjellet og ligger i ett av Norges mest snøskredutsatte områder. Feltstasjonen har siden 1973 fungert som forskningsbase for NGIs snøskredforskning og er i tillegg kurs- og tilholdssted for skredinteresserte fra inn- og utland.

Publisert 13.12.2022
Fonnbu

Fonnbu skredstasjon Strynefjellet

På Fonnbu samler vi inn grunnlagsdata om vær- og snøforhold og kartlegger snøskred som utløses i området. Å forstå sammenhengen mellom vær og snødekkeutvikling, og dermed hvilke forhold som fører til snøskred, har vært et sentralt forskningstema på Fonnbu i 50 år.

Fonnbu fungerer også som base for eksperimenter i forsøksfeltet Ryggfonn som ligger noen kilometer lenger nede i Grasdalen. Her samles nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere for å gjøre spregningsforsøk med kunstig utløste snøskred.

Forskningen omkring Fonnbu har siden starten vært preget av internasjonalt samarbeid. Allerede på 70-tallet hadde utenlandske forskere lengre forskningsopphold her, og hvert år inviteres forskere fra Østerrike for å delta på felteksperimentene i Ryggfonn. Da gamle Fonnbu brant ned i 2005 og ble gjenoppbygget i modernisert utgave, deltok over 40 skredeksperter fra Europa og Amerika under åpningen av Nye Fonnbu i 2006.

Dronevideo fra Fonnbu

Utleie av Fonnbu

Fonnbu leies ut til ulike skredfaglige aktører og samarbeidspartnere for kurs, utdanning og arrangementer.

Her finner du informasjon om leie av Fonnbu.
 

Portrettbilde avHeidi Hefre

Heidi Hefre

Avdelingsleder Snø- og steinskred heidi.hefre@ngi.no
+47 413 10 535