Søk

Hva er sørpeskred?

Sørpeskred er hurtige, flomliknende skred av vannmettet snø. De løses oftest ut i perioder med kraftig regn og/eller intens snøsmelting ved brå temperaturøkninger. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og kan deretter følge bekkeløp og bratte skråninger.

Publisert 15.08.2023

Sørpeskred i Skamodalen mai 2010

Generelt utløses sørpeskred når det tilføres mer vann til snødekket enn det som kan dreneres. Sørpeskred starter i slakere terreng enn et løssnøskred. De går ofte i terreng med helning 5–25 grader, og utløses når snødybden er på minst 0,5 m, ofte med frosset bakke eller sva som underlag, der vann ikke kan drenere. Ved mindre snømengder skjer smelteprosessen så raskt at det ikke er tilstrekkelig snø igjen når full vannmetning er nådd. Mest utsatt er nysnø eller grovkornet snø med liten fasthet.

Den vannmettede snøen er nærmest flytende der sørpeskredet løses ut. De er ofte forbundet med klimatiske forhold på slutten av vintersesongen eller om våren, når det er betydelig oppvarming på dagtid, men sørpeskred kan også forekomme om vinteren i perioder med sterk varme eller mye regn.

Sørpeskred kan også løses ut når et snøskred demmer opp en elv. Når snøen er mettet med vann vil snødemningen brytes. I slike tilfeller vil et sørpeskred kunne løses ut, selv om værforholdene ikke tilsier det, eller når store vannmengder bygges opp i snødekket.

Store ødeleggelser

Sørpeskred kan ha stor rekkevidde også i relativt flatt terreng. De beveger seg helt annerledes enn snøskred og kan komme svært overraskende, spesielt fordi de kan nå ned til områder uten snø. De stopper ofte ikke før de når vann eller fjord. Farten er ofte relativt høy og kan komme opp i over 100 km/t.

Skredmassene i sørpeskred har også høy tetthet og får ofte stor energi på grunn av den høye farten. Sørpeskred har derfor stor erosjonsevne og kan dra med seg steinblokker, jord, trær og annen vegetasjon. Skadepotensialet er dermed stort, og sørpeskred forårsaker som oftest betydelige materielle skader.

Avsetninger etter sørpeskred ved Balestrand i 2011

Kilder for utdypende informasjon

Portrettbilde avChristian Jaedicke

Christian Jaedicke

Seniorspesialist Snø- og steinskred christian.jaedicke@ngi.no
+47 959 92 282
Portrettbilde avHeidi Hefre

Heidi Hefre

Avdelingsleder Snø- og steinskred heidi.hefre@ngi.no
+47 413 10 535
Portrettbilde avSunniva Skuset

Sunniva Skuset

Prosjektingeniør I Snø- og steinskred sunniva.skuset@ngi.no
+47 901 83 399