Søk

Snøskredvarsling og risikohåndtering

Snøskredvarsling reduserer risikoen for ulykker ved opphold eller arbeid i skredutsatt terreng. NGI leverer stedsspesifikk snøskredvarsling som grunnlag for risikohåndtering av snøskred i alle typer prosjekter.

Publisert 20.02.2024

Sjufjellet Tamokdalen

  • NGI tilbyr stedsspesifikk snøskredvarsling både for bebyggelse, veier, jernbane og anlegg.
  • Varslingen forutsetter en innledende vurdering av skredfaren samt en risikoanalyse for aktivitetene i avtalt område.
  • Varslingen vurderer sannsynligheten for at skred treffer det utsatte objektet. Treffsannsynligheten gis i klasser, der hver klasse iverksetter forhåndsdefinerte tiltak.
  • Tjenesten inneholder daglig oppfølging og varsling av skredfaren for området. Ved høy skredfare kan tilleggsvurderinger utføres.
  • Ved behov for akuttbistand, ved evakuering eller i andre krevende situasjoner, kan NGI bistå.
  • NGI tilbyr opplæring og kan holde sikkerhetskurs for personell som jobber i skredutsatte områder.

Snøskredeksperter på jobb i felt

  • NGIs erfarne varslingsgruppe går i vaktordning, og det er alltid flere i beredskap dersom krevende situasjoner oppstår.
  • Snøskredvarslingstjenesten til NGI tilfredsstiller kravene i den nye europeiske veilederen for stedsspesifikk snøskredvarsling (EAWS).
  • NGI har levert snøskredvarsler til ulike aktører i 50 år, og har med det opparbeidet erfaring og kompetanse til å gjennomføre alle aspekter av en slik varslingstjeneste.
Portrettbilde avChristian Jaedicke

Christian Jaedicke

Seniorspesialist Snø- og steinskred christian.jaedicke@ngi.no
+47 959 92 282
Portrettbilde avHeidi Hefre

Heidi Hefre

Avdelingsleder Snø- og steinskred heidi.hefre@ngi.no
+47 413 10 535