Søk

Dammer og deponier

Fyllingsdammer er dammer som hovedsakelig består av oppfylte og komprimerte materialer av jord, sand, leire, grus eller sprengstein brukt som vannreservoar og til kraftproduksjon. Fyllinger og deponier er oppfylte avgangsmasser (restavfall) fra gruvedrift, eller deponier av forurenset grunn, avgangsmasser eller avfall. Stabilitet, permeabilitet (vanntetthet) og mulig avrenning er utfordringer knyttet til dammer og deponier.

Dammer og deponier skal plasseres, prosjekteres, dimensjoneres og bygges i overensstemmelse med anerkjente prinsipper og metoder. De skal oppfylle rimelige tetthetskrav eller kontroll med avrenning, og med tilfredsstillende sikkerhet tåle de laster og deformasjoner som har betydning for stabilitet, funksjon og holdbarhet.

Behov for instrumentering og overvåking i byggefase og under driften skal vurderes og inngå i byggeplanen.

NGI har kompetanse som bistår myndigheter og næringsliv til å utvikle og utarbeide bærekraftige løsninger knyttet til dammer og deponier.

Portrettbilde avPaul Sverdrup Cappelen

Paul Sverdrup Cappelen

Operativ leder GeoMiljø paul.cappelen@ngi.no
+47 930 38 656
Portrettbilde avAna Page

Ana Page

Avdelingsleder Analyse og modellering ana.page@ngi.no
+47 406 98 328
Portrettbilde avHåkon Heyerdahl

Håkon Heyerdahl

Avdelingsleder Risikovurdering og skråningsstabilitet hakon.heyerdahl@ngi.no
+47 951 25 767