Søk

Folldal gruver - tiltak for å redusere tungmetallholdig avrenning

Tidligere gruvedrift i Folldal medfører avrenning av surt og tungmetallholdig vann til elva Folla nedstrøms gruveområdet. Det er konkludert med at vannet er sterkt forurenset av metaller som har vært årsaken til at det ikke finnes fisk i elva Folla.