Vi forsker på mekanismer som fører til alle typer skred, og på måter å kunne vurdere skredfare, og tiltak som kan redusere risikoen ved skred. Risiko kan reduseres enten ved å redusere skredfaren (sannsynligheten for at skred skal oppstå), eller ved å redusere konsekvensene når skred oppstår.

Skredfaren kan for eksempel reduseres ved å øke stabiliteten i en skråning, og konsekvensen kan reduseres ved å bygge skredforbygning og sikring i kjente skredløp.

Les mer om NGIs ekspertise innen forskjellige typer skred under LES MER OM SKRED.