Søk

MINEYE - jordobservasjonsteknikker for livssyklusovervåking av gruver ved bruk av kunstig intelligens

Hovedmålet med MINEYE er å optimalisere gruvedrift gjennom hele verdikjeden, fra letinger til gruvestengning, basert på kontinuerlige og dynamiske oppdateringer av jordobservasjonsdata og kunnskap ved bruk av ML-baserte tilnærminger (maskinlæring).

Portrettbilde avSean Salazar

Sean Salazar

Senioringeniør Fjernanalyse og geofysikk sean.salazar@ngi.no
+47 459 13 492
Portrettbilde avSaman Tavakoli

Saman Tavakoli

Senioringeniør Fjernanalyse og geofysikk saman.tavakoli@ngi.no
+47 938 37 227