Søk

Modell- og feltforsøk

NGI er en internasjonalt anerkjent ekspert på planlegging, design, utførelse og tolkning av modellforsøk i laboratoriet og storskala felttester, både på land og offshore.

Storskala feltforsøk på land med testing av peler

Instrumentering og registrering av hvordan en konstruksjon oppfører seg og reagerer på belastning benyttes til å gjennomføre modell- og feltforsøk. Slike forsøk benyttes i stor grad til å planlegge og teste ut nye konsepter og sammenligne beregnet oppførsel med målt oppførsel i modellforsøk. Modellforsøk er dermed et sentralt verktøy og grunnlag for forskning og utvikling av nye løsninger og beregningsmetoder.

Bredt fagmiljø

Med et bredt fagmiljø, ikke bare innen geofag og instrumentering, men også innen maskinering og utstyrsutvikling, informatikk og fysikk, har vi et unikt utgangspunkt for å utvikle nye metoder for registrering og overvåking av fysiske og mekaniske prosesser. Instrumentering og måleteknisk overvåking er gjennom årene benyttet med stor suksess som problemløser og som risikoreduserende tiltak innen mange fag- og markedsområder.

NGI står ofte som totalleverandør og dekker hele prosessen fra forstudier, konseptutvikling, design, produksjon, til installasjon, datainnsamling og -overføring, og analyse. Vi har knyttet til oss et nettverk av spesialiserte underleverandører, både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektene varierer fra store utviklings- og leveranseprosjekter med mange underleverandører, til studier, modelltester og direkte måleoppdrag. Basert på vår brede erfaring med å konstruere prototyper kan vi dessuten tilby attraktive løsninger til anvendelser som strekker seg utover geofagene.

NGIs styrke er spesielt knyttet til grunnleggende kunnskap og fleksible evner, som gjør at vi kan foreta modelltesting på ulike problemer, materialer og forhold. Vi har det generiske oppsettet for datainnsamling og lasting, og verkstedet vårt har kapasitet til å designe og produsere mekaniske komponenter.

Dette gjør det mulig å støtte forskning og utvikling innenfor ulike felt, som for eksempel

  • interaksjon og samvirke mellom jord og konstruksjon
  • geomekanikk
  • erosjonsproblemer
  • avsetning
  • miljøgeoteknikk
  • ulike sensortesting og validering
Portrettbilde avKristoffer Skjolden Skau

Kristoffer Skjolden Skau

Direktør Geodata og teknologi Kristoffer.Skau@ngi.no
+47 970 66 188
Portrettbilde avMorten Saue

Morten Saue

Avdelingsleder Instrumentering og sanntidsovervåking morten.saue@ngi.no
+47 930 24 077
Portrettbilde avStephen Hayes

Stephen Hayes

Avdelingsleder Feltforsøk og offshore instrumentering stephen.hayes@ngi.no
+47 934 10 760